Сдружение "АКРИЛ" - "ВСИЧКИ ЗАЕДНО"
 

Активност, културно развитие, интеграция и либерализъм - АКРИЛ

Мисия на неправителствената организация

Мисията на организацията е да бъде в полза на обществото по всички възможни въпроси, които са в нашата компетентност. Всички заедно можем да работим за общото по-добро утре. Наша отговорност е да обединим обществото и институциите за съвместна обществено полезна дейност.

Цели на организацията

- Опазване и популяризиране на движимото и недвижими културно-историческо наследство;  
- Съхраняване на духовните ценности сред гражданското общество;  
- Подпомагане на лица за професионално и личностно развитие;  
- Подпомагане обучението на кадри в сферата на туризма, музейното дело, образованието, науката и културата;  
- Подкрепа на лица в неравностойно положение и лица от етническите малцинства за социална и етническа интеграция, личностно и професионално развитие;  
- Защита на човешките права;  
- Опазване на природата и околната среда;  
- Адекватна и безпристрастна информираност на обществото по значими и актуални теми от обществено значение;  
- Разработване на туристически маршрути и концепции.  
- Други цели, определени от устава;

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info